Hopp til innhold

SOMMARAKADEMIET 2024

Her er informasjon om Sommarakademiet Opera ved fjorden 2024. (Merk: Søknadsfristen er no gått ut.)

Opera ved fjorden sommarakademi 2024 blir arrangert på Oseana kunst- og kultursenter sør for Bergen, laurdag 22. juni – søndag 30. juni. Avslutninga på sommarakademiet 2024 er to ulike konsertar, der høgdepunkt frå Tryllefløyten av W.A. Mozart og frå Rhingullet av Wagner blir framført, i tillegg til enkeltståande ariar.

Bergen Nasjonale Operas sommarakademi rettar seg mot unge songarar, orkestermusikarar, dirigentar og repetitørar som er under utdanning, eller som nyleg er ferdigutdanna. Du som deltar får arbeide med dyktige pedagogar og musikarar - alle med erfaring frå store operahus eller symfoniorkester.

TIDSROM
Laurdag 22. juni – søndag 30. juni:
Songarar, dirigentar og repetitørar

Tysdag 25. juni – søndag 30. juni:
Orkestermusikarar

STAD
Kurs- og konsertstad:
Oseana kunst- og kultursenter, sør for Bergen

Overnatting og måltid:
Veteranbåten M/S Sunnhordland, med kort gangavstand til Oseana. Det er mogeleg å overnatte til måndag 1. juli med frukost før avreise.

KONSERTPROGRAMMET 2024
Torsdag 27. juni kl 18:00
Tryllefløyten (utdrag) av W. A. Mozart
– pluss enkeltståande ariar

Søndag 30. juni kl 18:00
Rhingullet (utdrag) av Wagner
– pluss enkeltståande ariar

KORLEIS SØKJER DU

SØKNADSFRIST
Onsdag 31. januar 2024  (Merk: Søknadsportalen er no stengd.)

ALDERSGRENSE OG KURSAVGIFT
Sjå spesifikke detaljar under, for kvar av dei fire student-kategoriane:
Songarar, orkestermusikarar, dirigentar og repetitørar.

Kursavgifta dekkjer undervisning, overnatting og tre måltid per dag.

SØKNADSSKJEMA
Du skal fylle ut søknadsskjemaet for ditt fag/instrument på sida til Bergen Nasjonale Opera i den internasjonale portalen Muvac.com (direkte lenke)
Du finn alle dei ulike søknadsskjemaa oppført der, under "Vacancies”. For å kunne søkje, må du først opprette ein personleg profil på Muvac, om du ikkje har det frå før. Å opprette profil er gratis.

SØKNADSGEBYR
Merk at alle som søkjer må betale eit søknadsgebyr (application fee) på NOK 300 via Vipps til Bergen Nasjonale Opera nr 132655 eller via  PayPal (direkte lenke). Om dette søknadsgebyret ikkje er betalt seinast fire dagar etter søknadsfristen, vil søknaden din ikkje bli tatt med i vurderinga. Søknadsgebyret blir ikkje refundert.

OM VIDEO-OPPTAKA DINE
Merk at vi berre vil ha klikkbare og ikkje passord-beskytta lenker som fører direkte til ein video du har spelt inn, og deretter lasta opp på YouTube, Vimeo eller liknande. Du kan altså ikkje leggje ved video-filer som må lastast ned.

STIPEND

Akademi-stipend
Eit avgrensa tal stipend vil bli tilbydd for å bidra til å dekkje kostnader ved deltaking. Dei søkjarane som får tilbod om kursplass på akademiet i 2024, vil få informasjon om korleis dei kan søkje på eit slikt stipend.

GC Rieber Studiestipend
I 2022 vart GC Rieber-stipendet etablert med mål om å bidra til kunstnarleg vidareutvikling. Mottakarane av stipendet i 2022 var to vestlandske tenorar, Markus Bjørlykke og Ian Marcus Bjørsvik. Midlane vart brukte til å dekkje kostnader knytta til reise, overnatting og kursavgifter i samband med den kunstneriske vidareutvikling til mottakeren. GC Rieber Studiestipend for 2024 blir tildelt ein eller fleire utøvarar som utmerkar seg under sjølve akademiet.

*** SONGARAR (22 plassar ) ***
Aldersgrense for songarar: 18-40
Kursavgift for songarar: NOK 8000

Vårt akademi er unikt på den måten at songarane kan øve og opptre i lag med eit orkester i eit scenisk oppsett med regissør, og også framføre konsertariar. Den daglege coachinga blir sett inn i ein større samanheng enn berre det reint vokale.

Kvar songar får ei rolle i enten utdraget frå Tryllefløyten (W. A. Mozart) eller i utdraget frå Rhingullet (Richard Wagner). I tillegg får kvar songar høve til å framføre ein enkeltståande favorittarie med akademiorkesteret.

I søknadsskjemaet skal du ha med CVen din, pluss lenker til videoopptak av to sjølvvalde ariar med deg sjølv – helst i ulike stilartar. Merk at vi berre vil ha klikkbare og ikkje passord-beskytta lenker.

I rubrikken “Questionnaire” på slutten av søknadsskjemaet skal du også føre opp tre ulike ariar som du kan tenkje deg å jobbe med og framføre på konsert. Om du får plass på akademiet, vil éin av desse tre ariane bli vald ut, slik at du kan synge den med orkesteret på ein av dei to konsertane på akademiet.

*** ORKESTERMUSIKARAR (26 plassar – oppdatert til 27 plassar) ***
Aldersgrense for orkestermusikarar: 18-30
Kursavgift for orkestermusikarar: NOK 2000

I akademiorkesteret skal 26 unge orkestermusikarar spele saman med 8 profesjonelle, som også fungerer som gruppeleiarar og mentorar.

For akademiorkesteret 2024 har vi studentplassar til desse instrumenta:

fiolin (9)
bratsj (3)
cello (2)
kontrabass (1)
fløyte (1)
obo (2)
klarinett (2)
fagott (1)
horn (1)
trompet (2)
trombone (1) – oppdatert til (2)
basstrombone (1)

I tillegg til tutti-prøvene blir det også enkelte gruppeprøver, der du saman med lærarane kan fordjupe deg i operamusikken. Det blir også tilbod om ein såkalla "mock audition", altså test-prøvespel (avgrensa plassar), med lærarane som "jury". Dette er ein unik sjanse til å få ærlege og konstruktive tilbakemeldingar, før du deltar i reelle prøvespel.

I søknadsskjemaet skal du ha med CVen din, pluss lenker til videoopptak av eit sjølvvalt solostykke og 1-2 korte orkesterutdrag frå operalitteraturen. Merk at vi berre vil ha klikkbare og ikkje passord-beskytta lenker.

Her finn du repertoarlista vår med oversikt og PDFar med notane for kvart instrument med orkesterutdraga du skal velje frå: https://bno.no/akademi-repertoar

Merknad (lagt til 10. januar):
Du kan sjølv bestemme om du vil ha piano-akkompagnement eller ikkje på opptaket med det sjølvvalde solostykket ditt.

*** DIRIGENTAR (4 plassar) ***
Aldersgrense for dirigentar: 18-35
Kursavgift for dirigentar: NOK 8000

Som dirigentstudent får du jobbe tett med dirigentane frå den kunstnarlege leiinga på både song- og orkesterprøver, og du får tilbod om å dirigere eigne stykke på konsert.

I søknadsskjemaet skal du ha med CVen din, pluss lenker til 1-2 videoopptak med deg sjølv som dirigerer. Merk at vi berre vil ha klikkbare og ikkje passord-beskytta lenker.

*** REPETITØRAR (2 plassar) ***
Aldersgrense for repetitørar: 18-35
Kursavgift for repetitørane: NOK 8000

Som repetitørstudent får du jobbe tett med dei to proffe vocal coach/repetitørane, og også med dirigentane på prøvene med songarane.

I søknadsskjemaet skal du ha med CVen din, pluss lenker til to videopptak av sjølvvalde solostykke med deg sjølv som spelar. Merk at vi berre vil ha klikkbare og ikkje passord-beskytta lenker

KUNSTNARLEG TEAM 2024
Kunstnarleg leiing: 
Eivind Gullberg Jensen, operasjef for Bergen Nasjonale Opera og sjefdirigent for Noord Nederlands Orkest 
Sascha Goetzel, kunstnarleg leiar for Orchestre National des Pays de la Loire og National Youth Orchestra of Canada, og første gjestedirigent for Sofia Filharmoniske Orkester 

Regi-team:
Ivar Tindberg, regissør, tekstforfattar, dramaturg og komponist 
Ann-Terese Aasen, regiassistent, koreograf og regissør

Vokalpedagogar:
Solveig Kringlebotn, sopran og professor i song ved Operahøgskolen og Barratt Due Musikkinstitutt i Oslo 
Albert Dohmen
, bass-baryton frå Tyskland, m.a. kjend for Ringen-rollene Wotan, Alberich og Hagen ved Bayreuth-festivalen  
Kristin Okerlund, pianist og vocal coach frå Wiener Staatsoper 
Hans-Otto Ehrström
, pianist og vocal coach frå Wiener Staatsoper

Orkesterpedagogar/gruppeleiarar:  
Stryk:
1. fiolin: Maxim Brilinsky, gruppeleiar 1. fiolin, Wiener Philharmoniker 
2. fiolin:Lucas Takeshi Stratmann, gruppeleiar 2. fiolin, Wiener Staatsoper 
Bratsj: James Opie, alt. gruppeleiar bratsj, Kungliga Hovkapellet (Operan) i Stockholm 
Cello: Erik Wahlgren, solocellist i Kungliga Hovkapellet (Operan) i Stockholm
Kontrabass: Patrick Wilder, alt. solokontrabassist i Operaorkesteret, Den Norske Opera & Ballett 
Treblås:
Karl-Heinz Schütz
, solofløytist Wiener Philharmoniker 
Audun Halvorsen, solofagottist i DR Symfoniorkestret i København
Messing:  
José Luis Cortell
, hornist. Alternerande gruppeleiar, operaorkesteret ved Finlands nasjonalopera i Helsinki . Solohornist i Konzerthausorchester Berlin frå oktober 2024.
Pauker og slagverk:
Manuel Hofstätter*, paukist i Bergen Filharmoniske Orkester 

 *Hofstätter er gjestemusikar, og ikkje orkesterpedagog på akademiet

SPØRSMÅL? 
Har du spørsmål som gjeld søknaden til Sommarakademiet? 
Ta kontakt med info@bno.no 

Opera ved fjorden - Sommarakademi blir arrangert av Bergen Nasjonale Opera i samarbeid med Oseana kunst- og kultursenter, og er støtta av Grieg Foundation, Sparebankstiftelsen DnB, Talent Norge, Vestland fylkeskommune, Sparebank1 SR-Bank og SR-stiftelsen og GC Rieber Fondene.

Fotokavalkaden er frå Sommarakademiet 2021, 2022 og 2023:

OVF sea boat web

Relaterte artikler

Ariekonsert - Opera ved fjorden - Sommarakademi

Ariekonsert (2023)

Bli kjend med dei 14 unge operasongarane som er utvalde til årets Sommarakademi! Denne torsdagskvelden entrar dei scenen med kvar sin favorittarie.

Opera by the fjord - Summer academy

Sommarkonsert (2023)

Rørande scener frå La bohème og latterfylte høgdepunkt frå operetten Flaggermusen er i vente når unge talent laurdag inviterer til avslutningskonsert for årets Opera ved fjorden.