Nyheter

Rett fra pressen

Mary Miller takker ja

til nytt åremål!

"Miller er modig og kvalitetsbevisst, og hun ønsker å nå et variert publikum med forestillinger som berører. Det er en stor glede for styret og ansatte at hun har takket ja til å forlenge åremålsperioden frem til juli 2021" - Styreleder

På programmet