Hopp til innhold

Handlinga i Rusalka

Kva skjer når vassnymfa Rusalka forelskar seg i ein prins, og ber den farlege heksa Ježibaba om hjelp til å bli menneske? Her er handlinga i Dvořáks opera, med fem musikalske smakebitar.

AKT 1: I SKOGEN

Det er natt og vakkert måneskin. Dei tre skogsnymfene (Hamida Kristoffersen, Marcela Randem og Monika Jägerová) leikar seg muntert og ubekymra, og morar seg med å erte vassmannen Vodník (Jongmin Park).

Men dottera til Vodník, vassnymfa Rusalka (Malin Byström), sit sørgmodig for seg sjølv. Faren får vite at ho er blitt forelska i ein prins som ofte kjem for å symje i vatnet i skogen. Om ho berre kunne forvandle seg til eit menneske og få ei sjel, slik at prinsen kan sjå henne og elske henne! Vodník foraktar alt som er menneskeleg og advarar Rusalka, men sidan den viljesterke dottera ikkje gir seg, ber han henne oppsøke heksa Ježibaba (Hege Høisæter).

Når Vodník forsvinn ned i vatnet igjen, sit Rusalka åleine og syng den lengselsfulle Song til månen, der ho ber dei sølvskimrande strålane om å skine på prinsen og fortelje at ho elskar han. Her med sopranen Asmik Grigorian på konsert:

Rusalka oppsøkjer deretter Ježibaba og tryglar henne om å om å bli omskapt til menneske og dermed bli synleg. Heksa seier at Rusalka til gjengjeld må ofre stemma si. Og om Rusalka ikkje klarer å få prinsen til å elske seg, vil både Rusalka og han bli evig fortapte.

Her er mezzosopranen Jamie Barton som den utspekulerte Ježibaba i eit opptak frå The Metropolitan Opera i New York i "Čury mury fuk" (Abrakadabra - teksta på engelsk) når ho miksar det farlege brygget som skal forvandle Rusalka til menneske, men samtidig vil gjere vassnymfa stum:

Når morgonen gryr høyrer vi jakthorn langt borte, og ein Jeger (Ian Marcus Bjørsvik) syng den vakre, men illevarslande songen om å ikkje jakte på det vakre, kvite dådyret.

Prinsen (Brenden Gunnell) kjem til syne, og ber dei andre i jaktlaget om å fare tilbake til slottet, fordi han kjenner seg så rar, og vil vere åleine. Då oppdagar han Rusalka for første gong, som no er blitt ei kvinne – og stum.

Høyr tenoren Pavol Breslik i arien til den bråforelska prinsen, som han syng før Rusalka utan eit ord kastar seg i armane hans, og han tar henne med til slottet sitt:

AKT 2: PÅ SLOTTET

På slottet er det hektisk aktivitet. Kjøkkenguten (Siv Oda Hagerupsen) fortel Viltvaktaren (Igor Gnidii) at prinsen skal gifte seg med “ein rar skapning” som han har funne i skogen. Kjøkkenguten kan også avsløre at den forelska prinsen allereie er i ferd med å miste interessa for brura si, og at han verkar meir interessert i ein av dei kvinnelege bryllaupsgjestene.

Prinsen strevar med å få kontakt med den stumme Rusalka, og synest ho er kald og uforståeleg. Den framande fyrstinna (Allison Cook) kjem inn og flørtar med den lett påverkelege prinsen, og den ulukkelege Rusalka er handlingslamma.

Vodník dukkar opp på slottet og finn den fortvila dottera si. Her er bassen Jongmin Park (som også skal synge denne rolla her i Bergen) som Vodník ved Wiener Staatsoper i 2016:

Stakkars, bleke Rusalka.
Blendet av jordisk prakt!
Ingen i verden kan gi deg
det vannriket bugner av!

Rusalka fortel faren at ho angrar på at ho vart menneske, og at ho som er fødd i det kalde vatnet ikkje kan konkurrere med deira varmblodige lidenskap.

Prinsen er no fullstendig oppslukt av Den framande fyrstinna, og avviser dermed brutalt Rusalka. Men for fyrstinna har heile flørten berre vore for moro skuld. Vodník er rasande på den svikefulle prinsen, og tek med seg Rusalka bort frå slottet, og sver at prinsen aldri kjem til å frigjere seg frå Rusalkas armar.

AKT 3: I SKOGEN

Rusalka er tilbake i den heimlege skogen, men er no fanga i eit tomrom: Ho er verken kvinne eller vassnymfe. Då dukkar Ježibaba opp, og seier ho kan hjelpe henne: Om Rusalka drep prinsen, vil blodet hans løyse Rusalka frå forbanninga, og ho kan vende tilbake til vatnet igjen. Men Rusalka nektar. Heller vil ho lide for alltid, enn å drepe prinsen ho elskar. 


Viltvaktaren og Kjøkkenguten kjem frå slottet til Ježibaba og spør om hjelp til den kjærleikssjuke prinsen, og meiner at alt er Rusalkas skuld. Dei tre skogsnymfene svermar rundt i skogen og syng om kor vakre dei er i månelyset. Vodník stig opp av vatnet og minner dei om lagnaden til den stakkars dottera si, som no er forlatt og forbanna av systrene sine i djupet fordi ho elska eit menneske.

Den angrande prinsen har leita i dagevis etter Rusalka og finn henne no i skogen. Han ber henne om eit kyss, sjølv om han får vite at dette kjem til å ta livet av han.

Kyss meg, kyss meg, gi meg fred!
Dine kyss vasker bort min synd!
Jeg dør lykkelig,
for jeg dør i dine armer!

Her er heile sluttduetten med Rusalka og prinsen (teksta på engelsk) frå Opera Ballet Vlaanderen i Belgia. Merk at dette er ein spesiell versjon, der solistane er dobla av kvar sin dansar:

Tekst: Møyfrid Engeset
Kunstnerisk koordinator
Bergen Nasjonale Opera (2021)

Sitata frå librettoen er omsette til norsk av Kristin Sofie Kilsti.

Rusalka har premiere i Grieghallen laurdag 23. oktober 2021.

Siste nyheter

Opera ved Fjorden 2021

Opera for framtida

Det har vore, og er på mange måtar framleis, pandemi - og kulturlivet og ungdomen har vore særskilt råka. Difor var det ekstra rørande og gledeleg at mitt aller fyrste prosjekt som operasjef i Bergen vart eit akademi for unge elitetalent, operaens framtid.

Oslo og Bergen - Operahus

Opera Oslo - Bergen

Det pågår ein operadebatt på Vestlandet for tida. BNO er kritisk underfinansiert, og operasjefen ber om ein auke i tilskotet, for å sikra eit kontinuerleg, heilprofesjonelt operatilbod i Bergen. Utan at dette går på bekostning av tilskotet til Den Norske Opera & Ballet eller regionale operaer.

Elizaveta Agrafenina

Grieg in Bergen - Festival 12. - 31. juli

Sopranen Elizaveta Agrafenina fra vårt talentprogram Unge Stemmer er ukens gjesteblogger. Hun ble i 2020 uteksaminert av Musikkonservatoriet i Amsterdam med høyeste karakterer - og i sommer har hun egen konsert på festivalen. Her forteller Elizaveta om veien til profesjonell sanger og konserten «The Mystery of the Muses».