Hopp til innhold

Opera i skolen

Bergen Nasjonale Operas virksomhet engasjerer årlig flere tusen barn og unge i regionen. Vi vil at barn og unge skal oppleve at opera er en levende kunstform som angår dem.

TILBUD FOR SKOLENE SESONGEN 2021/22:

Høsten 2021:
Operakurs med Rusalka (lenke)
5.-10. trinn i Bergen kommune
i samarbeid med DKS Bergen.

Våren 2022:
Den glade enke
Grunnskolene i Bergen i samarbeid med DKS Bergen.

Mer informasjon om våren 2022 kommer senere


TILBUD FOR SKOLENE SESONGEN 2020/21:

Tenoren og rockegitaristen Stian Økland kommer sammen med skuespilleren Beate Rostin på besøk til grunnskoleelever i Bergens-området for å gi et to timers kurs i opera. Begge kurs er samarbeid med Den Kulturelle Skolesekken i Bergen kommune:

Høsten 2020:
Hurtigkurs i opera for 8.-10. trinn, inspirert av Macbeth

Les mer her: Hurtigkurs i opera - inspirert av Verdis Macbeth

Våren 2021:
Kurs i opera med Mozart for 5.-10. trinn

Les mer her: For skoleelever: Operakurs med Mozart

(Fotoet under: 18 medlemmer fra Bergen guttekor gjorde en formidabel innsats i operaen En midtsommernattsdrøm høsten 2015, her avbildet sammen med Puck, spilt av Miltos Yerolemou:)

En midtsommernattsdrøm

GENERELT OM OPERA I SKOLEN

Den kulturelle skolesekken i Bergen og Bergen Nasjonale Opera har i en årrekke hatt et godt samarbeid. Elever på grunnskolene i Bergen får gjennom samarbeidet møte operakunst på et profesjonelt nivå. I samarbeid med Vestland fylkeskommune gir vi et tilsvarende tilbud til videregående skoler.

Vi tror at aktiv deltakelse er den beste måten å bli kjent med opera på. Derfor inviterer vi barn og unge til å delta i skapende prosesser sammen med våre operapedagoger. Gjennom deltakelse i BNOs prosjekter vil barn og unge få økt kunnskap, selvfølelse, selvinnsikt og trygghet. På den måten bidrar også prosjektene til barnas allmenne utvikling.


GRUNNSKOLER (I BERGEN KOMMUNE): INSPIRASJONSKURS & GENERALPRØVE

Tilbudet for grunnskolen er vanligvis i to deler: Først et to timers inspirasjonskurs som gir innføring i operasjangeren for elevene, og deretter generalprøve på sesongens opera i Grieghallen i Bergen.

Anbefalt aldersgruppe kan variere.

Våre operapedagoger besøker skolen og møter elevene i klasse/gruppevis. De vil på en underholdende måte presentere tematikk, karakterer og komponist. I løpet av dette inspirasjonskurset, som tar ca. to timer, vil elevene også bli aktivisert med noen lekende og praktiske utfordringer.

På generalprøven i Grieghallen (vanligvis en torsdag kl. 11:00) er det på tide å møte den storslåtte operaen/musikalen - med fullt orkester, kor og solister - og til siste prøve før den store premieren!

Antall plasser er begrenset.

Påmelding til Prosjekt Opera for grunnskolen skjer via nettsiden til DKS Bergen. Vanligvis er det kulturkontakten på hver skole som ordner med påmeldingen.

VIDAREGÅANDE SKULAR (I VESTLAND FYLKE): INTRODUKSJONSFORESTILLING & GENERALPRØVE

Elevar på videregående skular i Vestland fylkeskommune får tilbod om ei spesiallaga introduksjonsforestilling frå BNO som blir vist på den enkelte skulen. Tre kunstnarar tek føre seg tematikk og karakterar i vår komande opera på ein underhaldande måte, samtidig som dei presenterer komponistane og tida dei levde i. Deretter blir elevane inviterte til generalprøva på denne operaen i Grieghallen.

Elevar i videregående har nådd ein alder og ei modning som set dei i stand til å gjere viktige val for framtida, blant anna kva kunstformer som appellerer til dei og som vil kunne gi verdifullt påfyll i kvardagen. I tillegg står noen overfor val av yrke innan ulike kunstfag.

Påmelding til Introduksjonsforestilling for vidaregåande skular skjer via nettsida til DKS Vestland.


TIDLIGERE PROSJEKTER

Sesongen 2019/20 hadde vi tre ulike prosjekter tilknyttet skoleelever:

For grunnskolene i Bergen kommune ble Prosjekt Opera gjennomført både i forbindelse med musikalen Sweeney Todd (høsten 2019) og Mozarts opera La clemenza di Tito (våren 2020). På Sweeney Todd-prosjektet var Jorunn Lullau (skuespiller) og Sunniva Lien Olsen (sanger) operapedagoger.

For videregående skoler i Hordaland/Vestland fylkeskommune viste vi introduksjonsforestillingen Kjærlighet i rødt, hvitt og svart fordelt på to uker i januar 2020 i forbindelse med operaen La clemenza di Tito. Vera Rostin Wexelsen hadde både tekst og regi for denne forestillingen.

Sesongen 2018/19 hadde vi to ulike prosjekter i samarbeid med skolene: Høsten 2018 fikk elever fra 5.-7. trinn fra fem ulike skoler på Vestlandet, fordelt på tre fylker, delta på scenen i kammerversjonen av Carmen. Dette skoleprosjektet var støttet av Sparebanken Vest.

Våren 2019 inviterte vi til inspirasjonskurs og generalprøve på operaen Werther av Jules Massenet for elever i grunnskolen, gjennom Den kulturelle skolesekken i Bergen kommune. De to operapedagogene var Sapfo Stavrides og Beate Rostin.

Tidligere har det også vært mulig å melde seg på Write a Science Opera-prosjekter (WASO) i samarbeid med Høyskolen Stord Haugesund (HSH). Dette er prosjekter der de unge selv utviklet sine ideer, tekster og musikk til musikkteaterforestillinger.

BNO lager også opera for og med barn og unge. Ungdomsoperaen Alt om min familie hadde urpremiere i Fana kulturhus januar 2014.

Bilder fra tidligere prosjekter:

Relaterte artikler