Hopp til innhold

For ungdomsskulen: Operettekurs med Den glade enke

Gratis inngang

For ungdomsskulen: Operettekurs med Den glade enke

Spilleperiode

21. februar - 24. mars

I februar og mars kan ungdomsskuleelevar i Bergen bli kjende med operette-sjangeren generelt, og Den glade enke spesielt.

Sopranen Martina Starr-Lassen reiser rundt til skulane saman med tenoren og rockegitaristen Stian Økland for å guide elevane ved hjelp av musikk, historier og song. I løpet av to skuletimar kan 8.-10. trinn bli kjende med operetter generelt, og Den glade enke spesielt. Deretter får elevane får kome til Grieghallen og oppleve heile generalprøven torsdag 24. mars kl 11:00.

Dei to unge operapedagogane frå Bergen, som begge også er songarar, vil på ein underhaldande måte presentere tematikk og karakterar i operetten Den glade enke, pluss la elevane bli litt betre kjent med komponisten Franz Lehár og samtida hans. I løpet av desse to skuletimane vil elevane også bli aktiviserte med nokre leikande og praktiske utfordringar.

Her kan du lese meir om  Bergen Nasjonale Operas versjon av Den glade enke.

PRAKTISK INFO OM KURS & GENERALPRØVE
Operettekurset er laga for 8.-10. trinn i Bergen kommune, og kan f. eks. passe fint for valfaget Sal og scene, og sjølvsagt faget musikk, men vil gi utbytte uansett fag. Martina og Stian møter elevane i klasse/gruppevis (helst maks. 30 elever per kurs). Det kan gjennomførast maks. to ulike kurs per dag à to skuletimar.

Kursa er i veke 8 og 10, dvs dagane 21.-24. februar og 7.-11. mars 2022.

Med kurset som grunnlag får elevene deretter oppleve heile generalprøven på operetten Den glade enke i Grieghallen torsdag 24. mars kl 11:00. Elevane får altså ein eksklusiv sjanse til å sjå framsyninga før det vanlege publikummet i Bergen.

PÅMELDING
Påmeldinga blir ordna av kulturkontakten på kvar enkelt ungdomsskule direkte til Den Kulturelle Skolesekken i Bergen.
Påmeldinga skjer her i DKS-portalen (lenke).

GENERELT OM OPERA I SKULEN
Bergen Nasjonale Opera har i en årrekkje tilbydd kurs og prosjekt for både grunnskulen (i samarbeid med Den Kulturelle Skolesekken i Bergen) og vidaregående skuler (i samarbeid med DKS Vestland).

Sesongen 2021/22 har vi tilbod for 5.-10. trinn med Rusalka hausten 2021 (avslutta) – og for 8.-10. trinn med Den glade enke våren 2022, takka vere økonomisk og praktisk støtte frå DKS Bergen.

Har du spørsmål om skuleprosjekta, ta kontakt med kunstnerisk koordinator Møyfrid Engeset i Bergen Nasjonale Opera. E-post: moyfrid(AT)bno.no

Les mer om skuleprosjekta generelt her

Medvirkende


Martina Starr-Lassen

Martina Starr-Lassen

Songar og operapedagog

Stian Økland

Stian Økland

Songar og operapedagog

Samtlige spilledatoer


21/02 Mandag 00.00
Ungdomsskular i Bergen Gratis inngang
Gratis inngang
22/02 Tirsdag 00.00
Ungdomsskular i Bergen Gratis inngang
Gratis inngang
23/02 Onsdag 00.00
Ungdomsskular i Bergen Gratis inngang
Gratis inngang
24/02 Torsdag 00.00
Ungdomsskular i Bergen Gratis inngang
Gratis inngang
07/03 Mandag 00.00
Ungdomsskular i Bergen Gratis inngang
Gratis inngang
08/03 Tirsdag 00.00
Ungdomsskular i Bergen Gratis inngang
Gratis inngang
09/03 Onsdag 00.00
Ungdomsskular i Bergen Gratis inngang
Gratis inngang
10/03 Torsdag 00.00
Ungdomsskular i Bergen Gratis inngang
Gratis inngang
11/03 Fredag 00.00
Ungdomsskular i Bergen Gratis inngang
Gratis inngang
24/03 Torsdag 11.00
Generalprøve i Grieghallen Gratis inngang
Gratis inngang