Hopp til innhold

SISTE KAPITTEL // FESTIVAL

Gratis inngang
Premiere: 18. jun. 2021 Spilleperiode: 19 - 19/06

Aldringsfestivalen Siste kapittel arrangeres for første gang 18.–19. juni 2021.

Bergen Nasjonale Opera er stolt samarbeidspartner av Siste kapittel, en festival som gjennom kunst, samtale, debatter og verksted vil gi publikum nye perspektiver og opplevelser knyttet til aldring. Festivalen finner sted i juni 2021, etter først å ha blitt avlyst grunnet koronaviruset i 2020.

Gjennom visuell kunst, samtaler, konserter, foredrag, verksteder og botaniske omvisninger, tilbyr festivalen både nærhet og overblikk. Ved å bygge broer mellom kunst, forskning, tjenesteutvikling og frivilligheten ønsker vi å utfordre og utvide praksiser og forståelser knyttet til aldring. Vi ønsker at Siste kapittel skal være starten på en ny fortelling om hvordan det er å bli gammel i Norge.

Festivalen arrangeres for første gang 18. og 19. juni 2021, og vil finne sted i Universitetsaulaen, Tårnsalen og Muséhagen.

Siste kapittel er en nyopprettet stiftelse som arbeider på tvers av felt og fag for å skape et aldringsvennlig samfunn, i et eksperimentelt og fremtidsrettet samarbeid mellom Bergen Nasjonale Opera, Universitetet i Bergen, Bergen kommune og Bergen sanitetsforening.

Les mer på festivalens egen nettside

KONSERTSERIE FØR FESTIVALSTART
Festivalens samarbeidspartnerne inviterer til fire konserter på aldershjem i bergensregionen før festivalen i juni.

Den første konserten i serien er en operakonsert for beboerne på Siljuslåtten Sykehjem. Her fremfører tenoren Remus Alazaroae og sopranen Alison Langer, med Stephen Higgins på piano, sine favorittarier og duetter. På programmet står blant annet Nessun Dorma og O mio babbino caro fra operaer av Puccini, og duetten Brindisi fra La Traviata av Verdi.

Konserten strømmes på dagen til alle Norges sykehjem via OseanaLIVE og legges deretter ut på nettsidene www.sistekapittel.no og www.bno.no

FIRE KONSERTER

Konsertene i serien er oppkalt etter årstidene, som også vakkert referer til aldringsprosessen fra vår ungdoms vår til livets vinter.

Konserten inngår i en firedelt konsertserie:
HØST – Opera på sykehjem med to operasangere og pianist
VINTER – generasjonssang: Griegkorene har flere barnekor; tre aspirantkor, et guttekor og et jentekor, som blir med på en rekke intimkonserter på utvalgte sykehjem i Bergen.
VÅR – Haugtussa: Da Edvard Grieg skrev Haugtussa-syklusen forkastet han også flere verk. Disse har Edvard Grieg-koret funnet frem, og koret med solist fremfører verkene for hjemmeboende eldre på dagsenter i Bergen.
SOMMER– en aldringssymfoni: torsdagskonsert i samarbeid med Bergen Filharmoniske Orkester med aldring som tema.

Konsertene er et initiativ for å imøtekomme skrøpelige eldres behov for deltakelse og kulturopplevelser gjennom korona-pandemien, for å bidra til å heve statusen til eldrefeltet, for å skape solidaritet mellom generasjonene, og for fremme en dypere og mer empatisk forståelse av aldring.
De fire konsertene er et samarbeid mellom Bergen Nasjonale Opera, Edvard Grieg kor, Bergen Filharmoniske Orkester, Bergen sanitetsforening og Bergen kommune.

SE LANSERINGSKONSERTEN
Festivalens lanseringskonsert ble strømmet 20. juni 2020, men du kan fortsatt se den her!

Edvard Grieg Guttekor og musikere fra Bergen Filharmoniske Orkester fremfører her kjente og kjære sanger av Erik Bye.
Konserten ble også strømmet til alle sykehjem i Norge.

Guttekoret synger fire Erik Bye-sanger som er godt kjent for mange:

Blå salme, tekst Erik Bye, melodi og arr. Henning Sommerro
Gammel er min fjord, tekst og melodi Erik Bye, arr. Eilert Tøsse
Vår beste dag, tekst Erik Bye, melodi Jon K. Rosslund, arr. Arne Søholt
Vårherres klinkekule, tekst Erik Bye, melodi Finn Ludt, arr. Arne Søholt

Du får også høre Vårsøg av Henning Sommerro i instrumentalversjon. I tillegg til musikk har vi fått låne verk fra blant andre KODE, som en annerledes ramme rundt musikken.

Konserten lanserer aldringsfestivalen Siste Kapittel, som er utsatt til juni 2021. Les mer på festivalens egen nettside

Lanseringskonserten er et samarbeid mellom Bergen Nasjonale Opera, Edvard Grieg Guttekor, Bergen Filharmoniske Orkester, KODE og Universitetet i Bergen ved NFR-prosjektet «Aldring i kulturhistorisk perspektiv».

Håkon Matti Skrede / Dirigent og kormester
Irene Winter / Prosjektleder, EGK barn&unge
Edvard Grieg Guttekor
Bergen Filharmoniske Orkester

Bilder fra konsertopptaket i Grieghallen:

Samtlige spilledatoer


19/06 Saturday 12.00
Festival Gratis inngang
Gratis inngang
18/06 Friday 12.00
Festival Gratis inngang
Gratis inngang