Hopp til innhold

Etiske retningslinjer

Bergen Nasjonale Opera har som mål å sikre et trygt og trivelig arbeidsmiljø både for våre faste ansatte og våre gjester. Vi forventer respektfull og ansvarlig oppførsel, og har utviklet følgende adferdsregler som grunnlag for vårt samarbeid med hverandre.

Bergen Nasjonale Opera har nulltoleranse for enhver form for trakassering eller upassende behandling på arbeidsplassen eller i enhver arbeidsrelatert setting utenfor arbeidsplassen.

HVA ER ANSVARLIG ATFERD PÅ JOBBEN?

 • Vi hilser på hverandre.
  • Vi tar ansvar for våre oppgaver.
  • Vi søker og deler informasjon.
  • Vi holder oss til det vi har avtalt.
  • Vi hjelper og assisterer andre når det er nødvendig.
  • Vi stoler på at alle gjør jobben sin, og vi unngår unødvendig innblanding.
  • Vi er glade for å motta og lære av konstruktiv tilbakemelding.
  • Vi er høflige i all kommunikasjon (vi lytter, viser interesse, forklarer våre synspunkter).
  • Vi baksnakker ikke andre.
  • Vi tar opp problemer vi finner på arbeidsplassen og i arbeidsfellesskapet med de som kan gjøre en forskjell.


  HVA ER IKKE UPASSENDE BEHANDLING?

  Følgende situasjoner utgjør ikke upassende behandling:

  • Tiltak tatt av arbeidsgiver som en del av deres rett til å overvåke og styre arbeidet.
  • Konflikter på grunn av arbeidsrelaterte beslutninger eller tolkninger.
  • Berettigede disiplinære tiltak.
  • Diskusjon av problemer relatert til arbeid eller plikter blant medlemmene av arbeidsfellesskapet.
  • Henvisning av ansatte til bedriftshelsetjeneste av gyldig grunn.


  HVA ER UPASSENDE BEHANDLING?

  Trakassering eller mobbing innebærer negativ, støtende eller uønsket atferd mot andre mennesker. Det er systematisk, gjentatt opptreden eller forsømmelse, som for eksempel:

  • Negative og respektløse kommentarer om noen sine personlige egenskaper, karaktertrekk eller privatliv.
  • Ekskludering av noen fra arbeidsfellesskapet.
  • Fortsatt, unødvendig innblanding med noens arbeid.
  • Roping, skjellsord, fornærmelser, ærekrenkelse og latterliggjøring av noen.
  • Ydmykende, nedverdigende eller truende atferd.
  • Fysisk vold eller trussel om vold.
  • Upassende utøvelse av ledermakt.
  • Sending av upassende meldinger.
  • Seksuell eller kjønnsbasert trakassering, inkludert støtende materiale, brev, telefonsamtaler, e-post, tale, vitser, gestikulering og upassende kommentarer eller spørsmål om kjønn og seksualitet.
  • Uønskede forslag, trusler eller krav om seksuell kontakt mens man misbruker sin stilling med autoritet eller tillit.
  • Annen uønsket fysisk kontakt.

  På sitt verste kan upassende behandling sette en ansatt sin helse og arbeidsevne i alvorlig fare.


  HVA BØR DU GJØRE HVIS DU BLIR BEHANDLET UPASSENDE ELLER TRAKASSERT?

  • Fortell personen som oppfører seg upassende eller trakasserer deg at du ikke aksepterer deres atferd. Si til personen at du vil at de skal stoppe.
  • Gjør et notat om tid og sted for hendelsen, hva som skjedde og hvem som var til stede.
  • Ta kontakt med din leder og gjør dem oppmerksomme på situasjonen. Hvis personen som oppfører seg upassende er din egen leder, kontakt deres overordnede. Hvis et besøkende personale er involvert i situasjonen, kontakt scenemesteren, produksjonslederen, daglig leder eller kunstnerisk leder.


  RUTINER FOR VARSLING

  Ved BNO har vi flere kanaler for å ta opp uakseptable forhold. Hos oss kan en melde fra til nærmeste sjef, til personalsjef, verneombud, eller en kollega du stoler på.

  Samarbeidspartnere, eks orkesteret, koret, teknisk mannskap med flere, har egne rutiner for ansatte.


  HVEM BEHANDLER SAKEN?

  Det er leder som skal behandle saken. Klager og varsler må håndtereres på riktig ledernivå. Dette innebærer at leder skal vurdere sin habilitet. Leder må ikke være part i konflikten eller ha tatt parti i saken. Dersom nærmeste leder selv er part i saken, skal saken håndteres av lederen på neste nivå i linjen. Overordnet leder kan etter avtale behandle konflikten dersom nærmeste leder ikke opplever seg nøytral, eller når det er nødvendig for å kunne bidra til at konflikten blir håndtert forsvarlig. Dersom varsleren ikke oppnår reaksjon eller tilbakemelding, oppfordres varsleren til å varsle direktør.

  For alle medvirkende i BNOs produksjoner gjelder følgende:


  KONTAKTER

  Produksjon: Vilde Gustavsen
  Kunstnerisk team og sangere: Nicolai Riise
  Korister EGK: Simon Kirkbride
  Barnekor: Solveig Lavik
  Kostyme og maske: Cathrine Ahlsen
  Teknisk mannskap: Odd Halstensen