Hopp til innhold

Elisabeth Ivarsflaten

Elisabeth Ivarsflaten er statsviter og professor ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Hun er spesialist på komparativ politikk og har i sin forskning særlig konsentrert seg om høyreradikale partier i Europa.

Ivarsflaten tok først en bachelorgrad ved Columbia University i USA, der hun studerte med stipend fra Johan Jørgen Holst Minnefond. Dernest avla hun i 2002 mastergraden i statsvitenskap ved Nuffield College, Oxford University, Storbritannia. I 2005 avla hun doktorgraden samme sted på avhandlingen Immigration policy and party organization: Explaining the rise of the populist right in Western Europe.

Fra 2005 til 2007 arbeidet Ivarsflaten som postdoktor ved Nuffield College, Oxford University, før hun i 2007 ble ansatt ved Universitetet i Bergen.