Hopp til innhold

Hurtigkurs i opera høsten 2020

Hurtigkurs i opera høsten 2020

Spilleperiode

26. oktober - 02. november

Sted

Ungdomsskoler i Bergen

Spilletid

2 timer

Tenoren og rockegitaristen  Stian Økland  reiser sammen med  skuespilleren Beate Rostin til ungdomsskoler i Bergen denne høsten med et hurtigkurs  i opera, inspirert av Verdis Macbeth.

Hva er forskjellen på rock og opera? Hvorfor bruker ikke operasangere mikrofon? Og hvordan beveger du deg på scenen hvis du skal spille helt – eller blodtørstig konge?

Tenoren og rockegitaristen Stian Økland gir svar, og viser eksempel, når han sammen med skuespilleren Beate Rostin denne høsten besøker ungdomsskoleelever i Bergens-området for å gi et hurtigkurs i opera.

Dette uhøytidelige to-timers inspirasjonskurset tar utgangspunkt i Giuseppe Verdis mektige opera Macbeth – bygget på Shakespeares berømte skuespill.

Aktuelle spørsmål underveis i kurset kan også være: Er det mulig å se noen sammenheng mellom historien om Macbeth og vår egen tid? Hvem er de gode og hvem er de onde kreftene i samfunnet vårt? Og hvordan kan vi formidle de ulike egenskapene på en scene?

Kurset er laget for ungdomsskolene i Bergen kommune, og kan f. eks. passe fint for valgfaget Sal og scene, og selvsagt faget musikk, men vil gi utbytte uansett fag.

Datoer for skolebesøk høsten 2020:

Uke 44:
Mandag 26. oktober
Onsdag 28. oktober
Torsdag 29. oktober
Fredag 30. oktober

Uke 45:
Mandag 2. november

PÅMELDING OG PRAKTISKE DETALJER
Påmeldingen gjøres av kulturkontakten på den enkelte skole direkte til Den Kulturelle Skolesekken. Kursene er laget i samarbeid mellom Bergen Nasjonale Opera og DKS Bergen. Mer informasjon får du hos Den Kulturelle Skolesekken.

Merknad vedr. Covid 19-situasjonen: Skolebesøkene vil bli gjort i tråd med de aktuelle retningslinjene fra Bergen kommune og Folkehelseinstituttet. Dette betyr bl.a. at våre to operapedagoger Beate og Stian ikke besøker mer enn én skole per dag.

Og: Vanligvis er trinn 2:2 i Bergen Nasjonale Operas skoleprosjekt å invitere elevene til generalprøven på sesongens opera i Grieghallen, altså etter at kurset ute på skolene er gjennomført. Men denne høsten har vi pga Covid 19-situasjonen laget et helt selvstendig tilbud til skolene, som er uavhengig av generalprøven.

GENERELT OM OPERA I SKOLEN
Bergen Nasjonale Opera har i en årrekke tilbydd kurs og prosjekter for både grunnskolen (i samarbeid med DKS Bergen) og videregående skoler (i samarbeid med DKS Hordaland/Vestland). Les mer om skoleprosjektene generelt her.

Medvirkende


Stian Økland

Stian Økland

Tenor og rockegitarist

Beate Rostin Wexelsen

Beate Rostin

Skuespiller

Samtlige spilledatoer


26/10 Mandag 00.00
Ungdomsskoler i Bergen Gratis inngang
Gratis inngang
27/10 Tirsdag 00.00
Ungdomsskoler i Bergen Gratis inngang
Gratis inngang
28/10 Onsdag 00.00
Ungdomsskoler i Bergen Gratis inngang
Gratis inngang
29/10 Torsdag 00.00
Ungdomsskoler i Bergen Gratis inngang
Gratis inngang
02/11 Mandag 00.00
Ungdomsskoler i Bergen Gratis inngang
Gratis inngang