Hopp til innhold

Handlinga i Macbeth

Her er handlinga i Macbeth, som vart den første av i alt tre operaer Giuseppe Verdi bygde på dramatikkens meister, Shakespeare.

TID OG STAD
I originalhistoria av Shakespeare er vi i Skottland rundt midten av 1000-talet.

AKT 1
Dei to generalane Macbeth og Banco, som også er nære vener, feirar sigeren etter eit slag for den skotske kongen Duncan. Plutseleg dukkar hekser opp og spår at Macbeth både skal få tittelen than (jarl) av Cawdor – og bli konge i Skottland. Til Banco seier heksene at hans barn skal bli kongar.

Like etter kjem ein bodberar frå Duncan og fortel at Macbeth er utnemnd som than av Cawdor, fordi den tidlegare thanen viste seg å vere ein forrædar mot kongen, og dermed har mista både tittelen og livet.

Heime på slottet les Lady Macbeth eit brev ho har fått av mannen sin, der han fortel om dei forlokkande spådommane til heksene, og at han allereie er blitt than av Cawdor. Når ho får vite at kong Duncan kjem saman med Macbeth til slottet same kveld, klekkjer ho ut ein blodig plan for å oppfylle den andre delen av profetien. Når Macbeth kjem heim, følgjer han Ladys vilje, og drep kong Duncan same natt. For å skyve mistanken over på andre, legg Lady Macbeth kniven ved dei sovande vaktene.

Neste morgon oppdagar adelsmannen Macduff den drepne kongen, og alle på slottet er i opprør. Også Macbeth og Ladyen latar som dei er sjokkerte.

AKT 2
Macbeth er blitt utnemnd til ny konge, for Malcolm, sonen til den drepne Duncan har rømt til England – og rykta går om at det er Malcolm som er mordaren. Sjølv om Macbeth har klart å erobre kongetrona, får han likevel ikkje ro i sjela: Han hugsar spådommen til heksene om at etterkomarane til Banco skal bli kongar, og Macbeth sjølv er barnlaus. Han overbeviser dermed Lady Macbeth om at også Banco må ryddast av vegen.

Macbeth gir leigemordarar i oppgåve å drepe både Banco og sonen hans, Fleanzio. Dei klarer å drepe Banco, men vesle Fleanzio klarer å unnsleppe.

Ekteparet Macbeth har stor fest på slottet når ein av leigemordarane kjem inn og kviskrar til Macbeth kva som har skjedd. Macbeth synest han ser gjenferdet av den myrda Banco midt blant gjestene, og får eit samanbrot.

Lady Macbeth prøver så godt ho kan å roe gjestene, men feststemninga er øydelagt. Macduff bestemmer seg for å forlate landet og slutte seg til den rettmessige kongssonen Malcolm.

AKT 3
Den plaga Macbeth oppsøkjer igjen heksene for å vite kva som ventar han i framtida. Heksene lokkar fram tre ulike «syn» (apparisjonar):

Den første åtvarar han mot Macduff. Den andre seier at ingen fødd av ei kvinne kan skade Macbeth. Den tredje seier at Macbeth er uslåeleg heilt til Birnamskogen byrjar å marsjere mot han. Macbeth er letta over desse lyse profetiane, men då viser gjenferdet av Banco seg igjen, saman med ei heil rekkje av framtidige kongar.

Macbeth vil ikkje gi slepp på makta, og bestemmer seg saman med Lady Macbeth for å gi soldatane sine i oppdrag å drepe alle mulege fiendar, ikkje minst Macduff og heile familien hans.

AKT 4
Det skotske folket er på flukt frå tyrannen Macbeth, og Macduff får vite at både kona og alle barna hans er blitt myrda. Kongssonen Malcolm kjem med hjelp frå England og oppfordrar til krig mot Macbeth. Han gir soldatane ordre om å ta greiner frå Birnamskogen og marsjere i skjul bak desse.

Inne på slottet er Lady Macbeth i ferd med å miste forstanden. I den berømte søvngjengar-scenen vandrar ho rundt og prøver å vaske hendene reine for innbilt blod. Men ugjerningane og det svarte samvitet er umuleg å fjerne.

Når Macbeth ei stund etter får vite at Lady er død, seier han dei kjende og shakespearske orda:

Livet … kva spelar det for rolle?
Det er ei segn fortald av ein dåre,
full av larm og vreide, utan meining.

La vita … che importa?
È il racconto d’un povero idiota;
Vento e suono che nulla dinota!

Så kjem meldinga om at Birnamskogen bevegar seg framover: Soldatane bak greinene er altså på veg for å kjempe mot Macbeth. Når Macduff møter Macbeth til kamp, flirer Macbeth og seier at «ingen fødd av ei kvinne» kan skade han, men då kan Macduff triumferande fortelje at han vart skoren ut av mor si – og drep deretter Macbeth.

Malcolm blir løfta fram av folket som den nye og rettmessige kongen.


Tekst: Møyfrid Engeset
Bergen Nasjonale Opera (2020)

Macbeth skulle hatt premiere i Grieghallen 7. november 2020, men ble avlyst pga korona-situasjonen.

Siste nyheter

Vinn operakopp i nyhetsbrev

Vinn unike kopper i nyhetsbrevet

Vi starter opp igjen med konkurranse i nyhetsbrevet fra neste utgave, som kommer om to uker, der premien er helt unike operakopper.

OVF 2022 Rehearsals 19

Stipend for akademistar

For dei som får tilbod om plass på årets akademi vil det vere muleg å søkje om økonomisk støtte i form av eit behovsprøvd stipend.

Operapedagoger på skolebesøk

Eksklusivt møte med Rusalka for skuleelevar

Snart legg våre to operapedagogar Martina og Stian ut på turné til skular i Bergen for å guide elevane i opera generelt – og Rusalka spesielt! (Oppdatering: Kursa er no fullbooka)

Nyttårstalen fra kongen 2023

Rusalka i nyttårstalene

Den neste operaforestillingen handler om kjærlighet – men også om identitet og om fellesskap, noe som var tema både hos kong Harald og statsminister Jonas Gahr Støre i nyttårstalene.