Hopp til innhold

Edvard Grieg ungdomskor

Sangere fra Edvard Grieg Ungdomskor er med både på konserten Trippel Mozart og familieoperaen Amahl denne høsten.

Edvard Grieg Ungdomskor er et kor på høyt nivå for ungdommer i alderen 16–26 år.

Koret er en arena for utvikling av spisskompetanse i sangteknikk og korsang, og forbereder sangerne på en høyere musikkutdanning eller aktiv og kompetent deltagelse i amatørmusikklivet. Koret øver ukentlig på Griegakademiet kl 17.15–19.15 og har to egne konserter i året i tillegg til flere opptredener i samarbeid med Edvard Grieg Vokalensemble, Bergen Filharmoniske Orkester og Bergen Nasjonale Opera. Hvert år arrangerer koret sommerakademi, som er en uke med korsang og instruksjon av mentorkoret Edvard Grieg Vokalensemble. Dirigent er Live de Lange.

Høsten 2022 er koret engasjert av Bergen Nasjonale Opera både på konserten Trippel Mozart på Den Nationale Scene i september, og på familieoperaen Amahl i desember.

Oppdatert november 2022